ขั้วประสาทตาซีดฝ่อ (Optic atrophy)

                        เป็นพยาธิสภาพของเส้นใยประสาทตาที่ได้รับเลือดมาเลี้ยงไม่เพียงพอ ทำให้เส้นใยประสาทตาซีดตายซาก

                       สาเหตุ
                        1. เกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทตา ทำให้เส้นประสาทตาบวมและกดทับเส้นเลือด ทำให้การไหลเวียนไม่สะดวก
                        2. เกิดจากเนื้องอกไปกดทับเส้นประสาทตาโดยตรง
                        3. เกิดจากอุบัติเหตุที่ไปกระทบเส้นประสาทตาโดยตรง
                        4. เกิดจากสารพิษหรือยาที่มีผลต่อประสาทตา เช่น เมทิลอัลกอฮอล์ในเหล้าเถื่อน ยารักษาวัณโรค Ethambutol
                        5. โรคเบาหวานที่เลือดมีน้ำตาลสูง ทำให้เลือดหนืด ไม่สามารถไหลเวียนผ่านระบบเส้นเลือดฝอยได้ดี ( micro-circulation )
                       การรักษา   ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาตามมาตรฐานของโรคนี้
                        จากการค้นพบนวัตกรรมการนวดตา ทำให้ทราบว่า การนวดตาสามารถเพิ่มการไหลเวียนเลือดเข้าไปในลูกตา ดังนั้น จึงตั้งสมมติฐานว่า อาจจะเป็นไปได้ที่การนวดตาจะช่วยฟื้นฟูสภาพเส้นใยประสาทตา และทำให้การมองเห็นดีขึ้น หรืออย่างน้อย โรคไม่เลวลงอีกต่อไป
                        ขณะนี้มีผู้ป่วยโรคนี้เข้ารักษาอย่างต่อเนื่อง และผลการรักษาดีขึ้นเกือบทุกรายตามคาดหมาย


นพ.สมเกียรติ อธิคมกุลชัย
3 มิถุนายน 2559

ติดต่อ
นพ. สมเกียรติ อธิคมกุลชัย
e-mail [email protected]  or  [email protected]
ติดต่อเข้ารับการรักษา ศูนย์ฟื้นฟูประสาทตาและการมองเห็น โรงพยาบาลเอกชัย.
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.
โทร. 03-441-7999 หรือสายด่วน โทร. 1715

กลับสู่หน้าหลักงานวิจัยของน.พ. สมเกียรติ